Truyện tranh Sôi động cầu trường – Đường dẫn đến khung thành 2 (Jindo 2)

  • Tên khác: Sôi động cầu trường, Đường dẫn đến khung thành 2
  • Số chương: 17