Truyện tranh Dragon ball – 7 viên ngọc rồng (FULL)

  • Tên khác: 7 viên ngọc rồng, Sôn Gô Ku, Goku
  • Số chương: 520