Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Ore wa Teppei)

 1. Fox

  Fox Administrator

  Truyện tranh Siêu quậy Teppi (Ore wa Teppei) là bộ truyện tranh về đề tài kiếm thuật với bộ môn kiếm tre của tác giả Chiba Tetsuya.

  Câu chuyện kể về một cậu bạn hết sức nhanh nhẹn và ranh mãnh, đồng thời có óc phán đoán và phân tích tuyệt vời với cái tên Téppi. Bạn sẽ được theo dõi hành trình của Teppi lên thành phố với những câu chuyện hết sức hài hước, và dần dần cậu làm quen với bộ môn kiếm tre tại trường ra sao. Tại đây Teppi gặp được những đối thủ hết sức thú vị, mỗi người có những sở trường riêng khiến Teppi luôn phải vắt óc suy nghĩ cách đối phó với họ.

  Với lối dẫn dắt truyện hết sức độc đáo, Siêu quậy Teppi chắc chắn mang đến những dấu ấn đặc biệt cho người đọc. Những chap cuối truyện còn là hành trình của Teppi trở về với rừng sâu, nơi cậu cùng bố từng hàng ngày kiếm tìm kho báu. Lần này không chỉ có hai bố con Teppi, những người bạn bên cạnh giúp câu chuyện trở nên đầy màu sắc, từ cận kề giữa sống chết với niềm vui khi tìm được kho báu.

  Chắc hẳn ai cũng đã từng mơ mộng một lần, và cùng theo dõi hành trình của Teppi nhé. Cái kết mở của bộ truyện tranh Teppi cũng thực sự là một kết thúc đẹp trong lòng người đọc.

  truyen-tranh-sieu-quay-teppi.jpg
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Ore wa teppei)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 1)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 2)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 3)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 4)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 5)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 6)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 7)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 8)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 9)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 10)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 11)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 12)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 13)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 14)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 15)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 16)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 17)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 18)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 19)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 20)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 21)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 22)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 23)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 24)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 25)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 26)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 27)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 28)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 29)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 30)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 31)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 32)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 33)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 34)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 35)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 36)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 37)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 38)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 39)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 40)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 41)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 42)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 43)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 44)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 45)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 46)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 47)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 48)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 49)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 50)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 51)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 52)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 53)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 54)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 55)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 56)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 57)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 58)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 59)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 60)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 61)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 62)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 63)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 64)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 65)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 66)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 67)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 68)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 69)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 70)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 71)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 72)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 73)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 74)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 75)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 76)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 77)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 78)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 79)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 80)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 81)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 82)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 83)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 84)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 85)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 86)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 87)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 88)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 89)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 90)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 91)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 92)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 93)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 94)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 95)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 96)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 97)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 98)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 99)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 100)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 101)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 102)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 103)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 104)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 105)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 106)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 107)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 108)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 109)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 110)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 111)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 112)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 113)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 114)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 115)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 116)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 117)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 118)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 119)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 120)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 121)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 122)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 123)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 124)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 125)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 126)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 127)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 128)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 129)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 130)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 131)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 132)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 133)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 134)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 135)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 136)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 137)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 138)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 139)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 140)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 141)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 142)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 143)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 144)
  Siêu quậy Teppi - Bộ truyện tranh Téppi (Chap 145)
   
  Last edited: Nov 29, 2019
  Loading...

Share This Page