Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Trọn bộ 2 phần)

 1. Fox

  Fox Administrator

  Truyện tranh Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương là bộ truyện tranh về thời kỳ chiến quốc. Các nhân vật trong truyện như được lấy cảm hứng trong Tam quốc diễn nghĩa, với bậc quân vương hiền đức có khả năng thu hút người tài, các dũng tướng có thể 1 đối đầu trăm, nghìn quân địch và bên cạnh đó không thể thiếu một quân sư tài ba. Đây có lẽ là một bộ truyện tranh khá ít người biết tới mà WTNghiem muốn giới thiệu với các bạn.

  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương với mô típ truyện không có nhiều mới lạ nhưng cốt truyện được đầu tư và tuyến nhân vật hấp dẫn là những điểm nhấn đáng chú ý nhất. Có lẽ với thành công của phần 1 nên tác giả đã sáng tác tiếp phần 2 cho bộ truyện này. Vương tử Takeru với phần 1 thống nhất thiên hạ và phần 2 là con trai Takeno tiếp nối truyền thống người cha.

  Lại một lần nữa, hãy tự đọc và cảm nhận về bộ truyện này nhé. Các bạn có thể để lại những comment giúp WTNghiem có thêm động lực cũng như thu nhận những ý kiến để chọn lọc ra những bộ truyện tranh tiếp theo hấp dẫn hơn giới thiệu với mọi người.

  [​IMG]
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Trọn bộ 2 phần)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 1)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 2)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 3)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 4)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 5)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 6)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 7)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 8)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 9)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 10)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 11)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 12)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 13)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 14)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 15)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 16)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 17)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 18)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 19)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 20)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 21)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 22)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 23)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 24)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 25)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 26)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 27)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 28)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 29)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 30)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 31)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 32)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 33)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 34)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 35)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 36)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 37)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 38)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 39)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 40)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 41)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 42)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 43)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 44)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 45)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 46)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 47)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 48)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 49)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 50)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 51)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 52)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 53)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 54)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 55)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 56)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 57)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 58)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 59)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 60)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 61)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 62)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 63)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 64)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 65)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 66)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 67)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 68)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 69)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 70)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 71)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 72)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 73)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 74)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 75)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 76)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 77)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 78)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 79)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 80)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 81)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 82)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 83)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 84)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 85)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 86)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 87)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 88)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 89)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 90)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 91)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 92)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 93)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 94)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 95)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 96)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 97)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 98)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 99)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 100)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 101)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 102)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 103)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 104)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 105)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 106)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 107)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 108)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 109)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 110)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 111)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 112)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 113)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 114)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 115)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 116)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 117)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 118)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 119)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 120)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 121)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 122)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 123)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 124)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 125)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 126)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 127)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 128)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 129)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 130)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 131)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 132)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 133)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 134)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 135)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 136)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 137)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 138)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 139)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 140)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 141)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 142)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 143)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 144)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 145)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 146)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 147)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 148)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 149)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 150)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 151)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 152)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 153)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 154)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 155)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 156)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 157)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 158)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 159)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 160)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 161)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 162)
  Vương tử Takeru - Truyền thuyết bá vương (Chap 163)
   

  Attached Files:

  Last edited: Jul 28, 2018
  Loading...

Share This Page

Users found this page by searching for:

 1. đọc truyện vương tử takeru 2