Truyện tranh mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo FULL

 1. Fox

  Fox Administrator

  Truyện tranh mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo cũng giống bộ truyện tranh Lãng khách Kenshin nói về một Samurai với sức mạnh kinh hoàng, bất khả chiến bại trong thời chiến giờ quay trở về với thời bình. Cuộc phiêu lưu của chàng Samurai Kyo thời bình sẽ như thế nào đây?

  Truyện Mắt quỷ Kyo thuộc dòng truyện chiến binh thu hút với khả năng kiếm thuật tuyệt vời của nhân vật chính, kèm theo tính cách "ai cũng ưa" của họ. Xung quanh họ là những người bạn tuyệt vời và tất nhiên cũng xuất hiện rất nhiều cường địch.

  Mắt quỷ Kyo cũng là bộ truyện tranh khá nổi tiếng và chắc hẳn nhiều bạn giống Ad vẫn muốn tìm đọc lại bộ truyện này.

  samurai-deeper-kyo-mat-quy-kyo.jpg

  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 1)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 2)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 3)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 4)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 5)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 6)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 7)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 8)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 9)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 10)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 11)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 12)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 13)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 14)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 15)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 16)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 17)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 18)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 19)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 20)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 21)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 22)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 23)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 24)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 25)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 26)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 27)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 28)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 29)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 30)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 31)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 32)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 33)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 34)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 35)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 36)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 37)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 38)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 39)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 40)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 41)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 42)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 43)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 44)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 45)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 46)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 47)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 48)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 49)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 50)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 51)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 52)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 53)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 54)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 55)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 56)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 57)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 58)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 59)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 60)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 61)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 62)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 63)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 64)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 65)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 66)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 67)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 68)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 69)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 70)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 71)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 72)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 73)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 74)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 75)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 76)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 77)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 78)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 79)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 80)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 81)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 82)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 83)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 84)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 85)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 86)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 87)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 88)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 89)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 90)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 184)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 185)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 186)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 187)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 188)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 189)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 190)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 191)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 192)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 193)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 194)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 195)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 196)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 197)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 198)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 199)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 200)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 201)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 202)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 203)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 204)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 205)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 206)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 207)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 208)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 209)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 210)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 211)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 212)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 213)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 214)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 215)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 216)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 217)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 218)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 219)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 220)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 221)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 222)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 223)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 224)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 225)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 226)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 227)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 228)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 229)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 230)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 231)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 232)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 233)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 234)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 235)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 236)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 237)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 238)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 239)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 240)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 241)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 242)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 243)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 244)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 245)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 246)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 247)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 248)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 249)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 250)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 251)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 252)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 253)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 254)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 255)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 256)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 257)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 258)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 259)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 260)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 261)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 262)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 263)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 264)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 265)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 266)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 267)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 268)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 269)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 270)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 271)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 272)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 273)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 274)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 275)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 276)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 277)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 278)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 279)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 280)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 281)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 282)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 283)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 284)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 285)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 286)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 287)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 288)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 289)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 290)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 291)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 292)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 293)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 294)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 295)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 296)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 297)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 298)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 299)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 300)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 301)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 302)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 303)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 304)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 305)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 306)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 307)
  Mắt quỷ Kyo - Samurai Deeper Kyo (Chap 308)
   
  Loading...

Share This Page