Truyện tranh Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho

 1. Fox

  Fox Administrator

  Truyện tranh Hành trình của Uduchi hay truyện tranh nhất dương chỉ và sau này là tên gốc Yu yu hakusho là bộ truyện tranh rất hay của tác giả Yoshihiro Togashi. Có lẽ trước đây, nhiều bạn sẽ quen với cái tên hành trình của Uduchi hơn, và nhất dương chỉ cũng thi thoảng được nhắc đến, nhưng hiện nay nếu bạn muốn tìm đọc lại bộ truyện này thì cái tên Yu yu Hakusho sẽ phổ biến hơn cả.

  Bộ truyện khai thác đề tài không quá mới mẻ với các cuộc chiến xoay quanh tam giới: nhân giới - âm giới - ma giới và một bộ tứ với nhân vật chính là Yusuke là những người bạn gắn kết với nhau. Tuy vậy tác giả đã khắc họa rất thành công cá tính của mỗi nhân vật trong truyện, điều làm nên sức thu hút rất riêng của bộ truyện này.

  Bản thân Ad rất thích bộ truyện này và hi vọng bạn cũng vậy. Bộ truyện tranh hành trình của Uduchi (Yu yu hakusho) đã tìm được cái kết cho mình và là bộ full trọn bộ, vì vậy bạn sẽ không rơi vào cảnh hụt hẫng nếu chẳng may bị bỏ lửng giữa chừng. 1 lần nữa, Ad rất hi vọng bạn cũng thích bộ truyện tranh này. Cùng theo dõi truyện hành trình của Uduchi ngay thui nào!!</p>

  truyen-tranh-hanh-trinh-cua-uduchi-yu-yu-hakusho.jpg

  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 1)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 2)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 3)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 4)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 5)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 6)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 7)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 8)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 9)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 10)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 11)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 12)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 13)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 14)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 15)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 16)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 17)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 18)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 19)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 20)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 21)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 22)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 23)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 24)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 25)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 26)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 27)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 28)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 29)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 30)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 31)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 32)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 33)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 34)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 35)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 36)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 37)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 38)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 39)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 40)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 41)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 42)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 43)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 44)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 45)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 46)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 47)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 48)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 49)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 50)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 51)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 52)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 53)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 54)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 55)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 56)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 57)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 58)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 59)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 60)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 61)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 62)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 63)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 64)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 65)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 66)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 67)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 68)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 69)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 70)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 71)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 72)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 73)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 74)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 75)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 76)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 77)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 78)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 79)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 80)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 81)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 82)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 83)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 84)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 85)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 86)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 87)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 88)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 89)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 90)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 91)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 92)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 93)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 94)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 95)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 96)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 97)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 98)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 99)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 100)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 101)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 102)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 103)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 104)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 105)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 106)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 107)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 108)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 109)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 110)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 111)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 112)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 113)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 114)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 115)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 116)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 117)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 118)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 119)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 120)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 121)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 122)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 123)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 124)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 125)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 126)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 127)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 128)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 129)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 130)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 131)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 132)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 133)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 134)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 135)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 136)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 137)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 138)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 139)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 140)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 141)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 142)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 143)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 144)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 145)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 146)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 147)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 148)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 149)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 150)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 151)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 152)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 153)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 154)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 155)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 156)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 157)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 158)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 159)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 160)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 161)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 162)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 163)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 164)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 165)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 166)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 167)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 168)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 169)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 170)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 171)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 172)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 173)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 174)
  Hành trình của Uduchi - Yu yu Hakusho (Chap 175)
   
  Last edited: Jul 28, 2018
  Loading...

Share This Page