Truyện tranh chọn lọc tại Webtrainghiem
http://2.bp.blogspot.com/-5s0vUwhCqdY/VhvOV7zfjQI/AAAAAAAAA5Q/rHpLqZ3zG7A/s1600/Hoang-phi-hong-cau-be-vo-song-phan-I.jpg
by Fox, at 10:32 PM
[parsehtml] <div style="border: 1px solid #3333ff; padding: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 12pt;"> <p style="text-align: justify;"><img style="float: left; width: 30%; margin: 0 10px 10px 0;"...
11,166 0
http://3.bp.blogspot.com/-yPwVehJRmTY/VgeyfUP9wzI/AAAAAAAAA4A/kTCao8jJWVg/s1600/sieu-quay-teppi.jpg
by Fox, at 4:27 PM
[parsehtml]<div style="border: 1px solid #3333ff; padding: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 12pt;"> <img style="float: left; width: 30%; margin: 0 10px 10px 0;" src="http://3.bp.blogspot.com/-yPwVehJRmTY/VgeyfUP9wzI/AAAAAAAAA4A/kTCao8jJWVg/s1600/sieu-quay-teppi.jpg" alt="" /> <p...
3,062 0
http://1.bp.blogspot.com/-smSC_WTPBnM/VfPm2lY9mwI/AAAAAAAAA3Y/U6Nq3qV3dJg/s1600/jindo-kattobi-itto-duong-dan-den-khung-thanh.jpg
by Fox, at 4:10 PM
[parsehtml] <div style="border: 1px solid #3333ff; padding: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 12pt;"> <img style="float: left; width: 30%; margin: 0 10px 10px 0;"...
2,494 0
http://1.bp.blogspot.com/-9Hz2dzfy52A/VevxlodrBTI/AAAAAAAAA10/4HJFaT9VmUI/s1600/Doraemon-truyen-dai.jpg
by Fox, at 3:16 PM
[parsehtml] <div style="border: 1px solid #3333ff; padding: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 12pt;"> <img style="float: left; width: 30%; margin: 0 10px 10px 0;" src="http://1.bp.blogspot.com/-9Hz2dzfy52A/VevxlodrBTI/AAAAAAAAA10/4HJFaT9VmUI/s1600/Doraemon-truyen-dai.jpg" alt="" /> <p...
41,620 0
http://1.bp.blogspot.com/-hJiI0hbSCMI/Vf6N4fDJmXI/AAAAAAAAA3s/JVyO5gxPE4A/s1600/Tong-hop-truyen-tranh-chon-loc-hay-nhat.jpg
by Fox, at 11:33 PM
Nghe oai vậy nhưng đây là những bộ truyện tranh mà Ad đã từng đọc và cảm thấy là những bộ truyện tranh tuyệt vời và muốn giới thiệu tới các bạn. Có nhiều thể loại truyện tranh khác nhau nhưng nhìn chung trong các bộ truyện đều có đầy đủ các yếu tố làm nên sự hấp dẫn như: võ thuật - hài hước -...
3,218 0
http://4.bp.blogspot.com/-fB4hwdV836M/VdmvBywJ4kI/AAAAAAAAA0E/YhlddxeN38Q/s1600/dragon%2Bball%2B-%2B7%2Bvien%2Bngoc%2Brong.jpg
by Fox, at 4:00 PM
[parsehtml] <div style="border: 1px solid #3333ff; padding: 5px; margin-bottom:10px; font-size: 12pt"> <img src="http://4.bp.blogspot.com/-fB4hwdV836M/VdmvBywJ4kI/AAAAAAAAA0E/YhlddxeN38Q/s1600/dragon%2Bball%2B-%2B7%2Bvien%2Bngoc%2Brong.jpg" alt="" style="float:left; width:30%; margin: 0 10px...
2,845 0