Death note: Quyển sổ thiên mệnh (Tử ký)

  • Tên khác: Tử ký
  • Số chương: 114