Truyện tranh thần đồng đất Việt [Full Online]

 1. Fox

  Fox Administrator

  Bộ truyện tranh thần đồng đất Việt có lẽ là bộ truyện tranh Việt Nam ghi dấu ấn nhất từ trước tới nay. Truyện vừa có nét vẽ mới, mang cốt truyện dân gian nhưng không hề gây nhàm chán bởi những tình huống hài hước.

  Thần đồng đất Việt cũng là bộ truyện tranh gắn bó với tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x thời bấy giờ, một điểm sáng hiếm hoi của truyện tranh Việt.

  Nội dung truyện được bó gọn trong từng tập giúp người xem dễ dàng theo dõi. Hi vọng đây sẽ tiếp tục là một trong những bộ truyện được các bạn yêu thích trên WTN.

  than-dong-dat-viet.jpg

  Thần đồng đất Việt
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 1)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 2)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 3)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 4)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 5)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 6)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 7)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 8)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 9)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 10)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 11)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 12)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 13)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 14)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 15)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 16)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 17)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 18)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 19)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 20)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 21)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 22)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 23)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 24)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 25)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 26)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 27)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 28)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 29)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 30)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 31)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 32)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 33)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 34)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 35)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 36)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 37)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 38)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 39)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 40)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 41)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 42)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 43)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 44)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 45)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 46)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 47)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 48)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 49)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 50)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 51)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 52)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 53)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 54)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 55)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 56)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 57)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 58)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 59)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 60)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 61)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 62)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 63)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 64)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 65)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 66)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 67)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 68)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 69)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 70)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 71)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 72)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 73)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 74)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 75)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 76)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 77)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 78)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 79)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 80)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 81)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 82)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 83)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 84)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 85)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 86)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 87)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 88)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 89)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 90)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 91)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 92)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 93)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 94)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 95)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 96)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 97)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 98)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 99)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 100)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 101)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 102)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 103)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 104)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 105)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 106)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 107)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 108)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 109)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 110)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 111)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 112)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 113)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 114)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 115)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 116)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 117)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 118)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 119)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 120)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 121)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 122)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 123)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 124)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 125)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 126)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 127)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 128)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 129)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 130)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 131)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 132)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 133)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 134)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 135)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 136)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 137)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 138)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 139)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 140)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 141)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 142)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 143)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 144)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 145)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 146)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 147)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 148)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 149)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 150)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 151)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 152)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 153)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 154)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 155)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 156)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 157)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 158)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 159)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 160)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 161)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 162)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 163)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 164)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 165)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 166)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 167)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 168)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 169)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 170)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 171)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 172)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 173)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 174)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 175)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 176)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 177)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 178)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 179)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 180)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 181)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 182)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 183)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 184)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 185)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 186)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 188)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 189)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 190)
  Truyện tranh thần đồng đất Việt (Tập 191)
   
  Loading...

Share This Page