Truyện tranh Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ

 1. Fox

  Fox Administrator

  Truyện tranh Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ nói về đội bóng rổ của trường cấp 3 Shohoku. Nhân vật chính của bộ manga này là Hanamichi Sakuragi, một chuyên gia kỉ lục về thất tình, có sức mạnh vượt trội và rất nóng máu.

  Hanamichi trước đây chưa hề chơi bóng rổ và chỉ cố tình vào đội bóng rổ để lấy le với 1 cô gái, nhưng cũng là cái duyên để Hanamichi tìm thấy tình yêu với bóng rổ.

  Trong truyện Slam dunk, các nhân vật không phải là những người có tài năng sẵn có, và không phải lúc nào cũng chiến thắng. Hanamichi trưởng thành một cách từ từ qua sự cố gắng hết sức để đạt được thành quả.

  Truyện tranh Slam dunk - Cao thủ bóng rổ là bộ truyện rất nổi tiếng và không ít bạn đã đọc bộ truyện này rồi. Hãy cùng Ad cày lại bộ truyện đã từng gắn liền với tuổi thơ của mình nhé.

  slamdunk-cao-thu-bong-ro.png

  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 1)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 2)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 3)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 4)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 5)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 6)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 7)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 8)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 9)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 10)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 11)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 12)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 13)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 14)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 15)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 16)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 17)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 18)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 19)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 20)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 21)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 22)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 23)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 24)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 25)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 26)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 27)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 28)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 29)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 30)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 31)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 32)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 33)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 34)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 35)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 36)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 37)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 38)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 39)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 40)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 41)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 42)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 43)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 44)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 45)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 46)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 47)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 48)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 49)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 50)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 51)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 52)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 53)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 54)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 55)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 56)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 57)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 58)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 59)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 60)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 61)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 62)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 63)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 64)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 65)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 66)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 67)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 68)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 69)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 70)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 71)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 72)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 73)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 74)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 75)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 76)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 77)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 78)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 79)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 80)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 81)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 82)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 83)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 84)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 85)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 86)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 87)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 88)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 89)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 90)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 91)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 92)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 93)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 94)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 95)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 96)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 97)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 98)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 99)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 100)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 101)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 102)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 103)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 104)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 105)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 106)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 107)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 108)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 109)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 110)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 111)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 112)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 113)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 114)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 115)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 116)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 117)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 118)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 119)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 120)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 121)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 122)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 123)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 124)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 125)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 126)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 127)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 128)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 129)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 130)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 131)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 132)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 133)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 134)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 135)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 136)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 137)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 138)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 139)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 140)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 141)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 142)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 143)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 144)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 145)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 146)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 147)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 148)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 149)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 150)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 151)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 152)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 153)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 154)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 155)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 156)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 157)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 158)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 159)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 160)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 161)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 162)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 163)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 164)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 165)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 166)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 167)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 168)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 169)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 170)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 171)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 172)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 173)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 174)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 175)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 176)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 177)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 178)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 179)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 180)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 181)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 182)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 183)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 184)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 185)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 186)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 187)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 188)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 189)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 190)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 191)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 192)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 193)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 194)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 195)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 196)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 197)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 198)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 199)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 200)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 201)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 202)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 203)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 204)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 205)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 206)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 207)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 208)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 209)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 210)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 211)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 212)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 213)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 214)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 215)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 216)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 217)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 218)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 219)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 220)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 221)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 222)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 223)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 224)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 225)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 226)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 227)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 228)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 229)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 230)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 231)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 232)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 233)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 234)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 235)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 236)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 237)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 238)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 239)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 240)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 241)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 242)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 243)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 244)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 245)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 246)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 247)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 248)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 249)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 250)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 251)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 252)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 253)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 254)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 255)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 256)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 257)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 258)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 259)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 260)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 261)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 262)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 263)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 264)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 265)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 266)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 267)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 268)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 269)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 270)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 271)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 272)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 273)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 274)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 275)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 276)
  Slam Dunk - Cao thủ bóng rổ (Chap 277)
   
  Loading...

Share This Page

Users found this page by searching for:

 1. Cao thủ bóng rổ phần 2 Trọn bộ