Truyện tranh Shonan Junai Gumi (Young GTO - GTO phần 2)

 1. Fox

  Fox Administrator

  Shonan Junai Gumi (Young GTO) chính là phần 2 của series GTO - Thầy giáo vĩ đại. Phần này xoay quanh cuộc sống của Eikichi Onizuka và Danma Ryujy - Bộ đôi Onibaku khi còn học phổ thông với những cuộc hỗn chiến, đua xe như cơm bữa. Đây cũng là phần truyện tạo nên tên tuổi của bộ đôi Onibaku, được xem như 2 huyền thoại của Shonan.

  Series truyện GTO - Thầy giáo vĩ đại:

  Phần 1: Bad Company
  Phần 2: Shonan Junai Gumi (Young GTO)
  Phần 3: Great teacher Onizuka (GTO)
  Phần 4: GTO Shonan 14 days
  Phần 5: GTO - Paradise lost: Thiên đường lạc lối

  shonan-junai-gumi.jpg

  Shonan Junai Gumi (Young GTO)
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 1
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 2
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 3
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 4
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 5
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 6
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 7
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 8
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 9
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 10
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 11
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 12
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 13
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 14
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 15
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 16
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 17
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 18
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 19
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 20
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 21
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 22
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 23
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 24
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 25
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 26
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 27
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 28
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 29
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 30
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 31
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 32
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 33
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 34
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 35
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 36
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 37
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 38
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 39
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 40
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 41
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 42
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 43
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 44
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 45
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 46
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 47
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 48
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 49
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 50
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 51
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 52
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 53
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 54
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 55
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 56
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 57
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 58
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 59
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 60
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 61
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 62
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 63
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 64
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 65
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 66
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 67
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 68
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 69
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 70
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 71
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 72
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 73
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 74
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 75
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 76
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 77
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 78
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 79
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 80
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 81
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 82
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 83
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 84
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 85
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 86
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 87
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 88
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 89
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 90
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 91
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 92
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 93
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 94
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 95
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 96
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 97
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 98
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 99
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 100
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 101
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 102
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 103
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 104
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 105
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 106
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 107
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 108
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 109
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 110
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 111
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 112
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 113
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 114
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 115
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 116
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 117
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 118
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 119
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 120
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 121
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 122
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 123
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 124
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 125
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 126
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 127
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 128
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 129
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 130
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 131
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 132
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 133
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 134
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 135
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 136
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 137
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 138
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 139
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 140
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 141
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 142
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 143
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 144
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 145
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 146
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 147
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 148
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 149
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 150
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 151
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 152
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 153
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 154
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 155
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 156
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 157
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 158
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 159
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 160
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 161
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 162
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 163
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 164
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 165
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 166
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 167
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 168
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 169
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 170
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 171
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 172
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 173
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 174
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 175
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 176
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 177
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 178
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 179
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 180
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 181
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 182
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 183
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 184
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 185
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 186
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 187
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 188
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 189
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 190
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 191
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 192
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 193
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 194
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 195
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 196
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 197
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 198
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 199
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 200
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 201
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 202
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 203
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 204
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 205
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 206
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 207
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 208
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 209
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 210
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 211
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 212
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 213
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 214
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 215
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 216
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 217
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 218
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 219
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 220
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 221
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 222
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 223
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 224
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 225
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 226
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 227
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 228
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 229
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 230
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 231
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 232
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 233
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 234
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 235
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 236
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 237
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 238
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 239
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 240
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 241
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 261
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 262
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 263
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 264
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 265
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 266
  Shonan Junai Gumi (Young GTO) - Chap 267
   
  Last edited: Jul 3, 2018
  Loading...

Share This Page