Truyện tranh lãng khách Kenshin (Rurouni Kenshin)

 1. Fox

  Fox Administrator

  Truyện tranh lãng khách Kenshin - Rurouni Kenshin là câu chuyện về nhân vật chính Kenshin - một Hitokiri (sát thủ) huyền thoại cuối thời nhà Mạc, được mệnh danh Hitokiri Battousai, lừng danh với môn phái Phi Thiên Ngự Kiếm.

  Kenshin vung kiếm với hy vọng có thể xây dựng một thời đại mới, đem lại hạnh phúc và ấm no cho nhân dân. Khi nhà Mạc sụp đổ, Kenshin cũng biến mất với lời thề sẽ không giết thêm bất cứ ai. Kenshin trở thành một lãng khách ngao du khắp nơi, dùng thanh kiếm lưỡi ngược để không bội ước với lời thề của mình, đồng thời có thể bảo vệ những người yếu thế.

  10 năm sau, Kenshin gặp Kamiya Kaoru và cũng là cuộc gặp mang tính bước ngoặt, một lần nữa anh lại vung kiếm chống lại cái ác, làm sống lại tay kiếm huyền thoại tưởng đã chìm vào quên lãng.

  Truyện tranh Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin thu hút người đọc với nhân vật chính là một kiếm khách huyền thoại, cốt truyện lôi cuốn, tình bạn đẹp giữa các nhân vật. Hãy cùng đọc lại bộ truyện với Ad nhé.

  truyen-tranh-rurouni-kenshin.jpg

  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 1)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 2)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 3)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 4)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 5)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 6)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 6.5)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 7)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 8)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 9)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 10)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 11)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 12)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 13)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 14)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 15)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 16)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 17)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 18)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 19)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 20)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 21)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 22)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 22.5)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 23)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 24)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 25)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 26)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 27)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 28)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 29)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 30)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 31)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 32)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 33)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 34)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 35)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 36)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 37)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 38)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 39)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 40)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 41)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 42)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 43)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 44)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 45)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 46)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 47)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 47.5)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 48)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 49)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 50)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 51)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 52)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 53)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 54)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 55)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 56)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 57)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 58)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 59)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 60)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 61)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 62)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 63)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 64)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 65)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 66)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 67)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 68)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 69)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 70)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 71)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 72)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 73)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 74)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 75)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 76)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 77)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 78)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 79)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 80)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 81)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 82)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 83)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 84)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 85)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 86)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 87)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 88)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 89)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 90)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 91)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 92)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 93)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 94)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 95)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 96)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 97)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 98)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 99)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 100)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 101)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 102)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 103)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 104)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 105)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 106)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 107)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 108)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 109)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 110)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 111)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 112)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 113)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 114)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 115)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 116)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 117)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 118)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 119)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 120)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 121)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 122)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 123)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 124)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 125)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 126)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 127)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 128)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 129)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 130)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 131)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 132)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 133)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 134)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 135)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 136)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 137)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 138)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 139)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 140)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 141)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 142)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 143)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 144)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 145)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 146)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 147)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 148)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 149)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 150)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 151)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 152)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 153)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 154)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 155)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 156)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 157)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 158)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 159)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 160)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 161)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 162)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 163)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 164)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 165)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 166)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 167)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 168)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 169)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 170)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 171)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 172)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 173)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 174)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 175)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 176)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 177)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 178)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 179)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 180)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 181)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 182)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 183)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 184)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 185)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 186)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 187)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 188)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 189)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 190)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 191)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 192)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 193)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 194)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 195)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 196)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 197)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 198)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 199)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 200)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 201)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 202)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 203)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 204)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 205)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 206)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 207)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 208)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 209)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 210)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 211)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 212)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 213)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 214)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 215)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 216)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 217)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 218)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 219)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 220)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 221)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 222)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 223)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 224)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 225)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 226)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 227)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 228)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 229)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 230)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 231)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 232)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 233)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 234)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 235)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 236)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 237)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 238)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 239)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 240)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 241)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 242)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 243)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 244)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 245)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 246)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 247)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 248)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 249)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 250)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 251)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 252)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 253)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 254)
  Rurouni Kenshin - Lãng khách Kenshin (Chap 255)
   
  Loading...

Share This Page