Truyện tranh Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình

 1. Fox

  Fox Administrator

  Truyện tranh Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình là bộ truyện tranh về môn bóng rổ.

  Câu chuyện bắt đầu từ Generation of Miracles - đội bóng rổ trường THCS Teikou đã từng đoạt chức vô địch toàn quốc 3 năm liền. 5 ngôi sao của đội đều là những thiên tài đích thực nhưng đã tách ra và theo học ở những trường THPT khác nhau với các đội bóng rổ mạnh.

  Nhưng mọi người hầu như không để ý đến thành viên thứ 6 của Generation of Miracles - Kuroko Tetsuya. Kuroko lên cấp 3 và tham gia một trường THPT với đội bóng rổ chỉ vừa thành lập 1 năm. Kuroko như vô hình ở mọi khía cạnh của cuộc sống, và cả ở trong bóng rổ. Nhưng đó cũng chính là điểm mạnh nhất ở cậu ta.

  Các bạn lại cùng Ad theo dõi bộ truyện tranh Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình, 1 bộ truyện tranh về bóng rổ nữa nhé.

  kuroko-no-basket-cau-thu-vo-hinh.jpg

  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 1)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 2)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 3)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 4)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 5)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 6)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 7)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 8)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 9)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 10)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 11)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 12)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 13)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 14)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 15)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 16)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 17)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 18)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 19)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 20)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 21)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 22)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 23)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 24)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 25)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 26)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 27)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 28)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 29)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 30)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 31)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 32)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 33)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 34)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 35)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 36)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 37)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 38)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 39)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 40)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 41)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 42)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 43)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 44)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 45)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 46)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 47)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 48)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 49)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 50)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 51)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 52)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 53)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 54)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 55)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 56)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 57)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 58)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 59)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 60)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 61)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 62)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 63)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 64)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 65)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 66)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 67)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 68)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 69)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 70)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 71)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 72)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 73)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 74)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 75)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 76)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 77)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 78)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 79)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 80)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 81)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 82)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 83)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 84)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 85)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 86)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 87)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 88)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 89)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 90)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 91)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 92)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 93)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 94)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 95)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 96)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 97)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 98)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 99)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 100)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 101)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 102)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 103)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 104)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 105)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 106)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 107)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 108)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 109)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 110)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 111)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 112)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 113)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 114)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 115)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 116)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 117)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 118)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 119)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 120)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 121)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 122)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 123)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 124)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 125)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 126)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 127)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 128)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 129)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 130)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 131)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 132)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 133)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 134)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 135)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 136)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 137)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 138)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 139)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 140)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 141)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 142)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 143)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 144)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 145)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 146)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 147)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 148)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 149)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 150)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 151)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 152)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 153)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 154)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 155)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 156)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 157)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 158)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 159)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 160)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 161)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 162)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 163)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 164)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 165)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 166)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 167)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 168)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 169)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 170)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 171)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 172)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 173)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 174)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 175)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 176)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 177)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 178)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 179)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 180)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 181)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 182)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 183)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 184)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 185)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 186)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 187)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 188)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 189)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 190)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 191)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 192)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 193)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 194)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 195)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 196)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 197)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 198)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 199)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 200)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 201)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 202)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 203)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 204)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 205)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 206)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 207)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 208)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 209)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 210)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 211)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 212)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 213)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 214)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 215)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 216)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 217)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 218)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 219)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 220)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 221)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 222)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 223)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 224)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 225)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 226)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 227)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 228)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 229)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 230)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 231)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 232)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 233)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 234)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 235)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 236)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 237)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 238)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 239)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 240)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 241)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 242)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 243)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 244)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 245)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 246)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 247)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 248)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 249)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 250)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 251)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 252)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 253)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 254)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 255)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 256)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 257)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 258)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 259)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 260)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 261)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 262)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 263)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 264)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 265)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 266)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 267)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 268)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 269)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 270)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 271)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 272)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 273)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 274)
  Kuroko No Basket - Kuroko tuyển thủ vô hình (Chap 275)
   
  Last edited: Nov 28, 2019
  Loading...

Share This Page