Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký

 1. Fox

  Fox Administrator

  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký có lẽ không nhiều bạn đã đọc truyện này, tuy nhiên cá nhân ad thấy rất hay nên muốn giới thiệu với các bạn. Truyện là hành trình phiêu lưu của Fan - người được mệnh danh là vua biển cả cùng nhóm bạn đồng hành và các thuyền viên của mình.

  Bộ truyện thu hút nhất có lẽ là ở tài thao lược và ứng biến của Vua biển dù trong bất cứ tình huống khó khăn nào, xen lẫn những pha hành động vô cùng hấp dẫn.

  Mời bạn cùng ad xem lại bộ truyện tranh Hải hoàng ký rất hấp dẫn này nhé.

  truyen-tranh-kaiouki-hai-hoang-ky.JPG

  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 1)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 2)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 3)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 4)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 5)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 6)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 7)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 8)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 9)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 10)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 11)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 12)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 13)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 14)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 15)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 16)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 17)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 18)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 19)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 20)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 21)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 22)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 23)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 24)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 25)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 26)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 27)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 28)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 29)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 30)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 31)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 32)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 33)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 34)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 35)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 36)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 37)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 38)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 39)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 40)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 41)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 42)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 43)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 44)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 45)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 46)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 47)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 48)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 49)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 50)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 51)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 52)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 53)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 54)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 55)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 56)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 57)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 58)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 59)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 60)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 61)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 62)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 63)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 64)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 65)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 66)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 67)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 68)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 69)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 70)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 71)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 72)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 73)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 74)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 75)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 76)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 77)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 78)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 79)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 80)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 81)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 82)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 83)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 84)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 85)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 86)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 87)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 88)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 89)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 90)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 91)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 92)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 93)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 94)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 95)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 96)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 97)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 98)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 99)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 100)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 101)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 102)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 103)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 104)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 105)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 106)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 107)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 108)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 109)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 110)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 111)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 112)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 113)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 114)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 115)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 116)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 117)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 118)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 119)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 120)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 121)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 122)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 123)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 124)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 125)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 126)
  Truyện tranh Kaiouki - Hải hoàng ký (Chap 127)
   
  Loading...

Share This Page