Truyện tranh Hoàng Phi Hồng Phần 4: Tập đoàn ám sát

 1. Fox

  Fox Administrator

  Hoàng Phi Hồng phần 4 - Tập đoàn ám sát là phần tiếp theo sau Hoàng Phi Hồng phần 3: Giải cứu công chúa.

  Tóm tắt về Hoàng Phi Hồng phần 4, sau khi lập được rất nhiều chiến công cho triều đình, Phi Hồng đã nhận được "Quốc gia khen thưởng" từ Hoàng thượng, và cũng từ đây trở thành mục tiêu của Tập đoàn ám sát cho 1 âm mưu cực lớn đứng đàng sau đó.

  Ở phần này, Phi Hồng không chỉ có được sự hỗ trợ từ Đan Đan và Từ Phương mà còn là cả sự vào cuộc của thiếu lâm tự lẫn quân lính triều đình. Nghe đã thấy hấp dẫn rồi nhỉ. Còn bây giờ mời bạn thưởng thức bộ truyện tranh Hoàng Phi Hồng phần 4 - Tập đoàn ám sát nhé.

  Chuyện bắt đầu từ chap 39 nối tiếp của phần giải cứu công chúa, nhưng ngắt ra làm thành phần 4 riêng và vẫn giữ nguyên là chap 39 chứ không phải chap 1 như mọi khi. Nội dung phần này hoàn toàn tách biệt và chap 39 có thể coi là chap 1 của phần mới bạn nhé.

  hoang-phi-hong-phan-4.jpg

  Hoàng Phi Hồng hiện nay có thể được chia thành 4 phần bao gồm:

  Phần I: Hoàng Phi Hồng (Tekken Chinmi) - Cuộc phiêu lưu của Hoàng Phi Hồng.
  Phần II: Hoàng Phi Hồng (Shin Tekken Chinmi) - Giải cứu Hà NamĐảo Thuyền Quân.
  Phần III: Hoàng Phi Hồng (Tekken Chinmi Legends) - Giải cứu công chúa.
  Phần IV: Ám sát Phi Hồng (Tekken Chinmi Legends)

  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 39)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 40)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 41)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 42)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 43)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 44)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 45)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 46)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 47)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 48)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 49)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 50)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 51)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 52)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 53)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 54)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 55)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 56)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 57)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 58)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 59)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 60)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 61)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 62)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 63)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 64)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 65)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 66)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 67)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 68)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 69)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 70)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 71)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 72)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 73)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 74)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 75)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 76)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 77)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 78)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 79)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 80)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 81)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 82)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 83)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 84)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 85)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 86)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 87)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 88)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 89)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 90)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 91)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 92)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 93)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 94)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 95)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 96)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 97)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 98)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 99)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 100)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 101)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 102)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 103)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 104)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 105)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 106)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 107)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 108)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 109)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 110)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 111)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 112)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 113)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 114)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 115)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 116)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 117)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 118)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 119)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 120)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 121)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 122)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 123)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 124)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 125)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 126)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 127)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 128)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 129)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 130)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 131)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 132)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 133)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 134)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 135)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 136)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 137)
  Hoàng Phi Hồng phần 4: Tập đoàn ám sát (Chap 138)
   
  Last edited: Jul 21, 2018
  Loading...

Share This Page