Truyện tranh GTO Shonan 14 days (GTO phần 4 - Tôi đi tìm tôi)

 1. Fox

  Fox Administrator

  Truyện tranh GTO Shonan 14 days (GTO phần 4 - Tôi đi tìm tôi) là phần thời gian Onizuka bị bắn trọng thương và được điều trị tại bệnh viện. Như mọi lần Onizuka lại trốn khỏi bệnh viện và anh đã có 14 ngày tự do tại Shonan - là quê hương, là tuổi trẻ của Onizuka. Cùng theo dõi hành trình Shonan 14 days của Onizuka nhé.

  Series truyện GTO - Thầy giáo vĩ đại:

  Phần 1: Bad Company
  Phần 2: Shonan Junai Gumi (Young GTO)
  Phần 3: Great teacher Onizuka (GTO)
  Phần 4: GTO Shonan 14 days
  Phần 5: GTO - Paradise lost: Thiên đường lạc lối

  gto-shonan-14-days.jpg

  GTO Shonan 14 days
  GTO Shonan 14 days - Chap 1
  GTO Shonan 14 days - Chap 2
  GTO Shonan 14 days - Chap 3
  GTO Shonan 14 days - Chap 4
  GTO Shonan 14 days - Chap 5
  GTO Shonan 14 days - Chap 6
  GTO Shonan 14 days - Chap 7
  GTO Shonan 14 days - Chap 8
  GTO Shonan 14 days - Chap 9
  GTO Shonan 14 days - Chap 10
  GTO Shonan 14 days - Chap 11
  GTO Shonan 14 days - Chap 12
  GTO Shonan 14 days - Chap 13
  GTO Shonan 14 days - Chap 14
  GTO Shonan 14 days - Chap 15
  GTO Shonan 14 days - Chap 16
  GTO Shonan 14 days - Chap 17
  GTO Shonan 14 days - Chap 18
  GTO Shonan 14 days - Chap 18.1
  GTO Shonan 14 days - Chap 19
  GTO Shonan 14 days - Chap 20
  GTO Shonan 14 days - Chap 21
  GTO Shonan 14 days - Chap 22
  GTO Shonan 14 days - Chap 23
  GTO Shonan 14 days - Chap 24
  GTO Shonan 14 days - Chap 25
  GTO Shonan 14 days - Chap 26
  GTO Shonan 14 days - Chap 27
  GTO Shonan 14 days - Chap 28
  GTO Shonan 14 days - Chap 29
  GTO Shonan 14 days - Chap 30
  GTO Shonan 14 days - Chap 31
  GTO Shonan 14 days - Chap 31.1
  GTO Shonan 14 days - Chap 32
  GTO Shonan 14 days - Chap 33
  GTO Shonan 14 days - Chap 34
  GTO Shonan 14 days - Chap 35
  GTO Shonan 14 days - Chap 36
  GTO Shonan 14 days - Chap 37
  GTO Shonan 14 days - Chap 38
  GTO Shonan 14 days - Chap 39
  GTO Shonan 14 days - Chap 40
  GTO Shonan 14 days - Chap 41
  GTO Shonan 14 days - Chap 42
  GTO Shonan 14 days - Chap 43
  GTO Shonan 14 days - Chap 44
  GTO Shonan 14 days - Chap 45
  GTO Shonan 14 days - Chap 46
  GTO Shonan 14 days - Chap 47
  GTO Shonan 14 days - Chap 48
  GTO Shonan 14 days - Chap 49
  GTO Shonan 14 days - Chap 50
  GTO Shonan 14 days - Chap 51
  GTO Shonan 14 days - Chap 52
  GTO Shonan 14 days - Chap 53
  GTO Shonan 14 days - Chap 54
  GTO Shonan 14 days - Chap 55
  GTO Shonan 14 days - Chap 56
  GTO Shonan 14 days - Chap 57
  GTO Shonan 14 days - Chap 58
  GTO Shonan 14 days - Chap 59
  GTO Shonan 14 days - Chap 60
  GTO Shonan 14 days - Chap 61
  GTO Shonan 14 days - Chap 62
  GTO Shonan 14 days - Chap 63
  GTO Shonan 14 days - Chap 64
  GTO Shonan 14 days - Chap 65
  GTO Shonan 14 days - Chap 66
  GTO Shonan 14 days - Chap 67
  GTO Shonan 14 days - Chap 68
  GTO Shonan 14 days - Chap 68.1
  GTO Shonan 14 days - Chap 68.2
  GTO Shonan 14 days - Chap 68.3
  GTO Shonan 14 days - Chap 68.4
  GTO Shonan 14 days - Chap 69
  GTO Shonan 14 days - Chap 70
   
  Last edited: Jul 3, 2018
  Loading...

Share This Page