Truyện tranh Great teacher Onizuka (GTO) - Series GTO phần 3

 1. Fox

  Fox Administrator

  Truyện tranh Great teacher Onizuka (GTO - Thầy giáo vĩ đại) thì mãi sau này ad mới xem nhưng xem xong ghiền quá và khi thấy hóa ra còn các phần khác nữa thì tìm đọc hết luôn.

  GTO phần 3 xoay quanh anh chàng Onizuka đình đám Shonan 1 thời giờ lại trở thành giáo viên. Từ 1 học sinh ngỗ nghịch khét tiếng với hàng trăm đàn em thì giờ lại trở thành thầy giáo, và tất nhiên các học sinh hổ báo với Onizuka không thành vấn đề rồi, và cách dạy học sinh cũng không giống bất cứ 1 thầy giáo nào.

  Series truyện GTO - Thầy giáo vĩ đại:

  Phần 1: Bad Company
  Phần 2: Shonan Junai Gumi (Young GTO)
  Phần 3: Great teacher Onizuka (GTO)
  Phần 4: GTO Shonan 14 days
  Phần 5: GTO - Paradise lost: Thiên đường lạc lối

  Truyen-tranh-Great-teacher-Onizuka-GTO-thay-giao-vi-dai.jpg

  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 1
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 2
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 3
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 4
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 5
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 6
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 7
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 8
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 9
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 10
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 11
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 12
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 13
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 14
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 15
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 16
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 17
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 18
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 19
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 20
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 21
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 22
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 23
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 24
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 25
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 26
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 27
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 28
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 29
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 30
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 31
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 32
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 33
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 34
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 35
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 36
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 37
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 38
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 39
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 40
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 41
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 42
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 43
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 44
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 45
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 46
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 47
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 48
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 49
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 50
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 51
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 52
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 53
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 54
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 55
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 56
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 57
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 58
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 59
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 60
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 61
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 62
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 63
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 64
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 65
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 66
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 67
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 68
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 69
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 70
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 71
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 72
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 73
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 74
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 75
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 76
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 77
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 78
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 79
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 80
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 81
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 82
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 83
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 84
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 85
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 86
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 87
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 88
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 89
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 90
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 91
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 92
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 93
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 94
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 95
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 96
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 97
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 98
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 99
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 100
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 101
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 102
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 103
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 104
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 105
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 106
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 107
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 108
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 109
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 110
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 111
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 112
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 113
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 114
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 115
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 116
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 117
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 118
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 119
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 120
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 121
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 122
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 123
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 124
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 125
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 126
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 127
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 128
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 129
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 130
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 131
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 132
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 133
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 134
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 135
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 136
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 137
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 138
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 139
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 140
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 141
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 142
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 143
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 144
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 145
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 146
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 147
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 148
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 149
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 150
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 151
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 152
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 153
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 154
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 155
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 156
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 157
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 158
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 159
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 160
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 161
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 162
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 163
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 164
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 165
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 166
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 167
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 168
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 169
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 170
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 171
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 172
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 173
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 174
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 175
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 176
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 177
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 178
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 179
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 180
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 181
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 182
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 183
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 184
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 185
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 186
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 187
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 188
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 189
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 190
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 191
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 192
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 193
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 194
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 195
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 196
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 197
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 198
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 199
  Great teacher Onizuka (GTO): Thầy giáo vĩ đại - Chap 200
   
  Last edited: Jul 3, 2018
  Loading...

Share This Page