Truyện tranh Cơn lốc - Fight No Akatsuki

 1. Fox

  Fox Administrator

  Truyện tranh Cơn lốc - Fight No Akatsuki là bộ truyện tranh về đề tài thể thao, cụ thể là môn bóng rổ. Không hiểu sao nhưng hầu hết những bộ truyện về thể thao luôn đặc biệt hấp dẫn với Ad (những bộ truyện Ad đã đọc).

  Truyện tranh Cơn lốc - Fight No Akatsuki là câu chuyện về cậu bé tên là Higashino Akatsuki có niềm đam mê tuyệt vời với bóng rổ. Đặc biệt, mỗi khi chơi bóng cậu ta luôn giữ nụ cười trên môi.

  Với những môn thể thao và trong đó có bóng rổ luôn rất khắc nghiệt, vậy chúng ta hãy cùng xem Akatsuki đã làm những gì để tận hưởng niềm đam mê của mình nhé.

  truyen-tranh-fight-no-akatsuki.jpg

  Cơn lốc - Fight No Akatsuki
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 1)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 2)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 3)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 4)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 5)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 6)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 7)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 8)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 9)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 10)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 11)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 12)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 13)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 14)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 15)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 16)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 17)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 18)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 19)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 20)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 21)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 22)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 23)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 24)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 25)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 26)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 27)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 28)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 29)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 30)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 31)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 32)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 33)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 34)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 35)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 36)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 37)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 38)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 39)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 40)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 41)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 42)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 43)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 44)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 45)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 46)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 47)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 48)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 49)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 50)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 51)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 52)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 53)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 54)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 55)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 56)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 57)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 58)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 59)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 60)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 61)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 62)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 63)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 64)
  Cơn lốc - Fight No Akatsuki (Chap 65)
   
  Loading...

Share This Page