Truyện tranh Buttobi Itto (Jindo Đại học) - Sóng gió cầu trường

 1. Fox

  Fox Administrator

  Truyện tranh Buttobi Itto (Jindo đại học) kế thừa nguyên vẹn những gì đặc sắc nhất của bộ truyện đình đám Kattobi Itto hay còn được biết đến với tên gọi Jindo. Vẫn cực kỳ hài hước, tình tiết truyện hấp dẫn, tiếp nối sự dang dở kể từ sau khi Jindo dành được cúp vô địch khi còn học phổ thông.

  Với những ai còn tiếc nuối khi đọc xong phần 1 Jindo và muốn gặp lại anh chàng này thì chắc chắn Kattobi Itto sẽ không khiến bạn phải thất vọng. Ngoài ra bạn có thể theo dõi series Đường dẫn đến khung thành ở đây:

  Phần 1: Kattobi Itto (Jindo) - Đường dẫn đến khung thành 1
  Phần 2: Sôi động cầu trường - Đường dẫn đến khung thành 2
  Phần 3: Jindodinho - Đường dẫn đến khung thành 3
  Phần 4: Buttobi Itto - Jindo đại học

  buttobi-itto-song-gio-cau-truong.jpg

  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 0
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 1
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 2
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 3
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 4
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 5
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 6
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 7
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 8
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 9
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 10
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 11
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 12
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 13
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 14
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 15
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 16
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 17
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 18
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 19
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 20
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 21
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 22
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 23
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 24
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 25
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 26
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 27
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 28
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 29
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 30
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 31
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 32
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 33
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 34
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 35
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 36
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 37
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 38
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 39
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 40
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 41
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 42
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 43
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 44
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 45
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 46
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 47
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 48
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 49
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 50
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 51
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 52
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 53
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 54
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 55
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 56
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 57
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 58
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 59
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 60
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 61
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 62
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 63
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 64
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 65
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 66
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 67
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 68
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 69
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 70
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 71
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 72
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 73
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 74
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 75
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 76
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 77
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 78
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 79
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 80
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 81
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 82
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 83
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 84
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 85
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 86
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 87
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 88
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 89
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 90
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 91
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 92
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 93
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 94
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 95
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 96
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 97
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 98
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 99
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 100
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 101
  Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 102
   
  Last edited: Jul 3, 2018
  Loading...

Share This Page

Users found this page by searching for:

 1. itto phần 4