Truyện tranh Ares - Kiếm sĩ lang thang FULL Online

 1. Fox

  Fox Administrator

  Truyện tranh Ares - Kiếm sĩ lang thang là bộ truyện khá đặc biệt từ nét vẽ tới lời thoại, tuy nhiên để lại 1 ấn tượng khá sâu sắc khiến Ad sau này vẫn tìm đọc lại.

  Câu truyện diễn ra ở đất nước có tên gọi Cronos. Theo chân bộ ba Ares, Michael và Baroona, ba chiến binh trẻ tuổi với những quá khứ bí ẩn trong đội lính đánh thuê Tample. Hãy cùng đọc và cảm nhận xem có giống Ad không nhé, vì chắc nhiều bạn chưa đọc qua bộ Truyện tranh Ares - Kiếm sĩ lang thang này đâu.

  Ares-Kiem-si-lang-thang.jpg

  Ares - Kiếm sĩ lang thang
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 1)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 2)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 3)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 4)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 5)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 6)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 7)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 8)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 9)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 10)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 11)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 12)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 13)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 14)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 15)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 16)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 17)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 18)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 19)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 20)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 21)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 22)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 23)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 24)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 25)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 26)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 27)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 28)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 29)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 30)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 31)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 32)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 33)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 34)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 35)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 36)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 37)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 38)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 39)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 40)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 41)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 42)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 43)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 44)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 45)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 46)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 47)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 48)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 49)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 50)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 51)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 52)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 53)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 54)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 55)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 56)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 57)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 58)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 59)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 60)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 61)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 62)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 63)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 64)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 65)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 66)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 67)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 68)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 69)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 70)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 71)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 72)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 73)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 74)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 75)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 76)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 77)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 78)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 79)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 80)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 81)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 82)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 83)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 84)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 85)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 86)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 87)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 88)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 89)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 90)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 91)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 92)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 93)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 94)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 95)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 96)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 97)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 98)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 99)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 100)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 101)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 102)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 103)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 104)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 105)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 106)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 107)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 108)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 109)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 110)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 111)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 112)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 113)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 114)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 115)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 116)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 117)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 118)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 119)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 120)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 121)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 122)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 123)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 124)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 125)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 126)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 127)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 128)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 129)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 130)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 131)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 132)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 133)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 134)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 135)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 136)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 137)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 138)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 139)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 140)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 141)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 142)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 143)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 144)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 145)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 146)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 147)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 148)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 149)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 150)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 151)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 152)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 153)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 154)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 155)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 156)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 157)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 158)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 159)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 160)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 161)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 162)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 163)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 164)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 165)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 166)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 167-172)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 173)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 174)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 175)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 176)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 177)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 178)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 179)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 180)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 181)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 182)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 183)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 184)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 185)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 186)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 187)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 188)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 189)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 190)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 191)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 192)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 193)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 194)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 195)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 196)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 197)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 198)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 199)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 200)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 201)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 202)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 203)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 204)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 205)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 206)
  Ares - Kiếm sĩ lang thang (Chap 207)
   
  Loading...

Share This Page